ψευδοδυσεντερία

ψευδοδυσεντερία
η, Ν
ιατρ. εντερική νόσος που εμφανίζει συμπτώματα ανάλογα με τής δυσεντερίας, χωρίς να οφείλεται όμως στο παθογόνο αίτιο τής δυσεντερίας.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ψευδ(ο)-* + δυσεντερία. Η λ. είναι αντιδάνεια, πρβλ. αγγλ. pseudodysentery < pseudo- (< ψευδ[ο]-*) + δυσεντερία].

Dictionary of Greek. 2013.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”